MVO

Duurzaam ondernemen met de focus op de lange termijn

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is verweven in onze organisatie. We hebben het eigenlijk liever over duurzaam ondernemen met een focus op de lange termijn. We streven naar een goed bedrijfsrendement (profit), werken aan maatschappelijke doelen, zoals bescherming van het milieu (planet), goed werkgeverschap en een bijdrage aan de stabiliteit van de samenleving waarin we werken (people). We houden niet alleen rekening met mens en milieu in onze bedrijfsvoering, maar ook wat onze organisatie de maatschappij en het milieu kan bieden.

Medewerkers

Wij besteden continu aandacht aan de veiligheid van onze medewerkers en onderaannemers. Dit doen we onder meer door risico-inventarisaties en het gebruik van veilige arbeidsmiddelen. Maar ook gezondheid en opleiding staan bij ons voorop. Dankzij het traject Vitaal Vakmanschap dragen we bij aan het welbevinden van onze medewerkers.

Milieu

Hoe kunnen we zo verantwoord mogelijk ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan? We zijn genoodzaakt om circulair te bouwen en het bouwafval te scheiden en recyclen. We gebruiken duurzame bouwmaterialen zoals bijvoorbeeld hout met een duurzaamheidskeurmerk. Door samen te reizen in auto’s en elektrisch te rijden verminderen we onze milieubelasting van het zakelijk verkeer. En dankzij de palletkachel en de optimalisatie van onze ICT op kantoor verminderen we ook hier het energieverbruik.

Klanten

Wooncomfort staat centraal bij de bouw van onze huizen. Onze opdrachtgevers adviseren we proactief over duurzaam bouwen en hun leefomgeving. We besteden veel aandacht aan goede ventilatie en veel daglicht voor een goed binnenklimaat.

Maatschappij

Dankzij diverse maatregelen zijn we in staat om de invloed van onze bouwprojecten op de omgeving te minimaliseren. Goede communicatie naar bewoners over logistieke bewegingen hoort daarbij. Maar ook op andere manieren zijn we betrokken bij onze omgeving. Onder meer door het organiseren van leerwerkplekken of stages en het steunen van lokale goede doelen.

Ketensamenwerking

Omdat we veel samenwerken met vaste partners kunnen we efficiënter ontwikkelen en bouwen. We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van duurzame producten en werkmethoden. Dit zorgt ervoor dat we onze bouwwerken nog duurzamer kunnen maken.

Wilt u de uitgebreide rapportage van ons MVO-beleid lezen? Deze vindt u hier!

Heeft u een vraag voor Van der Hulst
Bouwbedrijf?

Neem contact op