Privacybeleid

Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website en de eventueel verstrekte gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt.

Van der Hulst Bouwbedrijf BV houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Op de websites van Van der Hulst Bouwbedrijf BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals surf- en klikgedrag, zonder dat bezoekers zich behoeven te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen.

U treft op de sites van Van der Hulst Bouwbedrijf BV mogelijk links naar andere sites aan. Van der Hulst Bouwbedrijf BV kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot omgang met uw gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Van der Hulst Bouwbedrijf BV kan uw persoonsgegevens verstrekken aan makelaars en/of andere geselecteerde partners van Van der Hulst Bouwbedrijf BV wanneer u zich inschrijft voor een project of zich aanmeldt voor een service of dienst.

Van der Hulst Bouwbedrijf BV kan uw gegevens gebruiken voor marktanalyses op hoog abstractieniveau (zonder gebruik van uw persoonsgegevens).

Door u aan te melden voor de nieuwsbrief geeft u Van der Hulst Bouwbedrijf BV toestemming om u via e-mail op de hoogte te stellen van onderwerpen die aan onze organisatie zijn gerelateerd, waaronder maar niet uitsluitend nieuwbouwprojecten. U vindt altijd een hyperlink onderaan het bericht om u af te melden.

Door u aan te melden als geïnteresseerde voor een project geeft u Van der Hulst Bouwbedrijf BV toestemming om u via e-mail op de hoogte te stellen van onderwerpen die aan onze organisatie zijn gerelateerd, waaronder maar niet uitsluitend nieuwbouwprojecten. U vindt altijd een hyperlink onderaan het bericht om u af te melden.

Wij gebruiken cookies voor (markt)onderzoek, marketingdoeleinden, trendanalyses, klantprofielen en statistische onderzoeken, waarbij gegevens worden geanonimiseerd c.q. niet meer zijn te herleiden tot een identificeerbare natuurlijke persoon. Het uitvoeren van bedrijfsprocessen, (intern) management en (management)rapportages. Om uw gedrag op de website of een app te analyseren om daarmee de website of de app eventueel te verbeteren en/of het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Indien u wenst dat uw verstrekte persoonsgegevens in het geheel niet meer gebruikt worden, dan kunt u uw account laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@vanderhulstbouwbedrijf.nl.

Dit Privacy Statement van Van der Hulst Bouwbedrijf BV kan worden aangepast. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement.