Wint Hooghkamer Voorhout de Publieksprijs

Er kan gestemd worden! Met onze duurzame gebiedsontwikkeling in de derde fase van Hooghkamer Voorhout dingen we mee naar de publieksprijs van de SKG Award. De nieuwe wijk Hooghkamer is biodivers en klimaatadaptief, een gezonde en duurzame wijk voor de bewoners. Samen met Heijmans en gemeente Teylingen realiseerden we een toekomstbestendige leefomgeving. Een fijne plek om te leven. Helpt u ons bij het winnen van deze geweldige prijs? Stem dan voor 25 maart a.s. op Hooghkamer Voorhout! Stem hier

SKG Award

De SKG Award is dé prijs voor gebiedsontwikkelingen met een duurzame, integrerende visie. De deskundige jury heeft van alle inzendingen drie bijzondere gebiedsontwikkelingen genomineerd. Helaas, geen nominatie voor onze gebiedsontwikkeling Hooghkamer Voorhout. Maar wij maken nog wel kans op de felbegeerde Publieksprijs. De gebiedsontwikkeling met de meeste online stemmen wint deze prijs. En natuurlijk willen wij niets liever.

Gebiedsontwikkeling Hooghkamer

Samen met Heijmans, gemeente Teylingen en stedenbouwkundigbureau Kokon hebben we het gebied voor de derde fase in Hooghkamer ontwikkeld. In de nieuwe, groene wijk realiseerden we in totaal ca. 450 woningen. Uitgangspunt bij de gebiedsontwikkelings- en bouwactiviteiten was het verbeteren van de natuurlijke leefomgeving, dus de openbare ruimte in relatie tot de gebouwde omgeving. Wij hebben de biodiversiteit verbeterd en ervoor gezorgd dat er een klimaatadaptieve wijk ontstond. Een wijk met heel veel aandacht voor ruimte voor ontmoeten, bewegen en spelen. Een wijk die lopend en fietsend goed en veilig bereikbaar is. En we zijn nog verder gegaan in onze ontwikkeling. In de wijk hebben wij energieopslag mogelijk gemaakt met een buurtbatterij met snellaadfunctie, elektrische deelauto’s van Mercedes-Benz en thuisbatterijen.

NL Gebiedslabel

Hooghkamer bereikte dit najaar het één na hoogste gebiedslabel, NL Gebiedslabel B. Dit label van NL Greenlabel staat onder toezicht van een Wetenschappelijke Raad van Advies (een initiatief van Lodewijk Hoekstra en landschapsontwerper Nico Wissing). Door middel van 7 hoofdindicatoren en 21 subindicatoren wordt een ontwerp getoetst op gebruik van duurzame materialen, omgang met biodiversiteit en landschappelijke waarden, bodem en water, mobiliteit en gezondheid. Daarnaast kijken ze naar de wijze van borging van het in stand houden van de duurzame omgeving in de toekomst.

Blauwdruk voor andere projecten

In de wijk zijn allerlei natuurinclusieve maatregelen gerealiseerd, zoals 78 zwaluwkasten en ruim 2 kilometer natuurvriendelijke oevers. Gekozen is voor een variatie aan inheemse boomsoorten en biodiverse beplanting. Ook is goed rekening gehouden met een klimaatadaptieve waterhuishouding, het beperken van hittestress en zijn duurzamere materialen in de openbare ruimte gebruikt. We hebben tuinworkshops gegeven om kopers te inspireren het gedachtengoed van de openbare ruimte ook in hun tuinen voort te zetten. Yvonne van der Hulst: “We hebben veel stappen moeten zetten om tot dit mooie resultaat te komen. Voor ambtenaren hebben we in samenwerking met NL Greenlabel, Heijmans, IDDS en Kokon workshops bij ons op kantoor georganiseerd. Hieruit is nieuw beleid over duurzame gebiedsontwikkeling voor heel HLTsamen voortgekomen. Deze derde fase van Hooghkamer is een toonbeeld geworden van groene gebiedsontwikkeling. Hiermee hebben we een blauwdruk voor andere projecten gerealiseerd.”