Wij maken het veilig!

Ongelukken op de bouw voorkomen, gezond aan de slag met aandacht voor het milieu. Veilig werken heeft onze topprioriteit. Jaarlijks gebeuren er teveel ongelukken in de bouw- en infrasector. De sector staat in de top drie van meest onveilige sectoren. Daarom is een groot veiligheidsbewustzijn vereist.

VCA gecertificeerd

We zijn dan ook enorm trots dat we hem in augustus hebben ontvangen, ons officiële VCA certificaat. Dit betekent dat wij volledig VCA gecertificeerd zijn. Dit hebben we met ons hele team voor elkaar gekregen. Jolien Bleecke, onze VGM coördinator: ‘Samen met Invistra, een veiligheidsadviesbureau, zijn we eind 2020 aan de slag gegaan met onze VCA diplomering en certificering. We hebben onder andere procedures vastgelegd en er is een risico-inventarisatie gemaakt. Deze inventarisatie heeft ons meer inzicht gegeven in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in ons bedrijf. Met de periodieke werkplekinspecties beoordelen we de veiligheid op het werk. Hierdoor blijven we onze veiligheid waarborgen en processen en werkmethodieken verbeteren voor onze veiligheid. Zo bouwen wij veilig door.’

De bouw maakt het veilig

Meer weten over hoe wij veilig werken? De website de bouw maakt het veilig staat vol met praktische informatie over veilig bouwen en werken. Niet alleen interessant voor bouwbedrijven, maar eigenlijk voor iedereen.