Veel belangstelling slim wonen Dag van de Bouw

Het publiek kon op zaterdag 15 juni jl. tijdens Dag van de Bouw met eigen ogen zien dat we volop bouwen aan duurzame slimme woningen. Woningen die energie opwekken door onder meer goede isolatie, geïntegreerde zonnepanelen en accu’s. Deze dag openden we de bouwplaats van het Plusleven project De Wals in Voorhout. Veel enthousiaste bezoekers, zowel jong als oud, brachten een bezoekje aan het project.

Belangstelling Plusleven

De belangstelling om een kijkje achter de schermen te nemen was groot. Er kwamen toekomstige bewoners, maar ook veel mensen die geïnteresseerd waren in het bouwproces en duurzaam wonen. Belangstellenden kregen meer informatie over het Plusleven concept, een oplossing voor de energievoorziening van de toekomst. Ook konden ze twee modelwoningen bezoeken.

Toekomst in bouw

Yvonne van der Hulst: ‘Op deze dag laten we zien hoe we de slimme woningen bouwen en tot welke technische hoogstandjes we in staat zijn. Met name bij de jeugd willen we interesse opwekken voor techniek en ze motiveren om in de bouw te komen werken.’ De bouw-, infra- en technieksectoren hebben de komende jaren 80.000 mensen nodig, om ook in de toekomst alle wegen te kunnen onderhouden, woningen te kunnen bouwen en de energietransitie op tijd te realiseren!