Start bouw Plus-op-de-Meter woningen

In Voorhout vierden we afgelopen vrijdag groot feest! In de nieuwe groene wijk Hooghkamer realiseren we 33 bijzondere Plus-op-de-Meter (POM) woningen in project De Wals. De huizen leveren meer energie op dan dat ze verbruiken. In aanwezigheid van kopers en belangstellenden gaven de wethouders Brekelmans en Ten Boden vrijdag 29 juni jl. hét startsein voor de bouw. Met de POM woningen voldoen we vandaag al aan de energiedoelstellingen van 2030.

Startsein voor de bouw

Na het Nul-op-de-Meter project, waarvan de oplevering binnenkort plaatsvindt, zetten we met de POM woningen weer een grote stap vooruit op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Dit is het eerste project waarbij smart homes in een smart grid worden gerealiseerd. Op deze schaal uniek voor Nederland. De kinderen waren uitgenodigd om deze middag een tekening mee te nemen van hun ideale groene wereld. Deze prachtige ontwerpen hebben we in een tijdcapsule gestopt. Onder toeziend oog van toekomstige bewoners en belangstellenden hebben de wethouders en kinderen de tijdcapsule in de fundering van een van de POM woningen gestort. Uiteraard was er aansluitend tijd om onder het genot van een hapje en drankje nader kennis te maken met elkaar.

Comfortabel en gezond

Dit is het eerste totaalconcept voor duurzame, comfortabele woningen die energie opwekken. Vanuit Plusleven® is een oplossing ontwikkeld voor de energievoorziening van de toekomst. Wonen zonder energierekening was daarbij het uitgangspunt. Met een Plusleven® woning kan energie worden opgewekt, gebruikt en uitgewisseld met andere energiegebruikers. Deze uitwisseling gebeurt digitaal als een pakketje duurzame energie. Zo ontstaat een nieuwe energiemarkt, een digitale energiemarkt. Huiseigenaren hebben daarmee optimaal rendement uit hun woning.

Mobiliteit

De bewoners van deze POM woningen krijgen twee elektrische auto’s die beschikbaar zijn gesteld door Nissan. Hiermee wordt bruikleen gestimuleerd, in plaats van bezit en wordt de aanschaf van een tweede auto per huishouden in veel gevallen overbodig.

Als alles volgens plan loopt, worden de eerste huizen media zomer 2019 opgeleverd. Uiteraard is De Wals niet het enige duurzame project dat we realiseren. We zetten onze duurzaamheidsambities voort bij de ontwikkeling van al onze toekomstige projecten. Zo blijven we koploper op het gebied van duurzaam bouwen. Voor meer informatie:

www.plusleven.nl