Start bouw De Plantage

De bouw van 14 luxe appartementen De Plantage in Hooghkamer Voorhout is gestart. Het ontwerp van de appartementen is uniek en geïnspireerd op de bollenkistjes die gebruikt worden in de bollenteelt. Met het project De Plantage nadert de nieuwe woonwijk Hooghkamer bijna haar voltooiing. Alle appartementen zijn inmiddels verkocht!

Lekker naar buiten

We hebben in de nieuwe wijk Hooghkamer veel aandacht besteed aan duurzame ontwikkeling. Afgelopen oktober behaalde de wijk het duurzaamheidspredicaat NL Gebiedslabel B. Samen met onder meer Gemeente Teylingen hebben we ernaar gestreefd om de natuurlijke leefomgeving te verbeteren. Zo zijn in de wijk allerlei natuurinclusieve maatregelen gerealiseerd, zoals 78 zwaluwkasten en ruim 2 kilometer natuurvriendelijke oevers. Ook is goed rekening gehouden met een klimaatadaptieve waterhuishouding, het beperken van hittestress en zijn duurzamere materialen in de openbare ruimte gebruikt.

Laatste herenhuizen in Hooghkamer

Onze volgende stap in energierijk en duurzaam wonen zetten we met de realisatie van de laatste 7 herenhuizen in Hooghkamer. Deze huizen zullen we volledig geprefabriceerd en in hout realiseren. Vele studies tonen aan dat de natuur en de toepassing van natuurlijke materialen een positieve invloed heeft op de mens. Het houten huis draagt dus ook bij aan het welbevinden van de bewoners.