Blauwdruk voor duurzame woonwijk

Duurzame woonwijken met een toekomstbestendige leefomgeving en aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Het creëren van een bewoonbare wereld voor onze volgende generatie. We kunnen er niet meer omheen. Als koploper van de stichting Circulair West zien we dat bij gebiedsontwikkelingen nog steeds grote kansen om tot duurzamere woonwijken te komen gemist worden. Dat moest anders!

Kennis en kunde samenbrengen

Samen met de andere koplopers van Circulair West besloten we onze kennis en kunde samen te brengen in een blauwdruk voor de duurzame woonwijk. Dankzij de blauwdruk hebben we concrete handvatten om kansen te pakken en een bijdrage te leveren aan onze collectieve verduurzamingsopgave. De blauwdruk bestaat uit zeven inspiratiekaarten en faciliteert dat partijen voorafgaand aan de start van een gebiedsontwikkeling met elkaar in gesprek gaan over de bijbehorende thema’s.

 

Duurzame ontwikkelingsdoelen

De thema’s die in de blauwdruk aan bod komen zijn: afval en grondstoffen, circulair bouwen en materialisering, energie, gezondheid, groen, mobiliteit en water. Duurzaamheidsambities worden daardoor goed en weloverwogen aan de voorkant van het planproces vastgesteld. En natuurlijk in samenhang met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De blauwdruk is met name interessant voor gemeenten, ontwikkelaars, architecten en bouwers. Lees meer over de blauwdruk op de website van Circulair West. En bekijk hier de pdf: blauwdruk duurzame woonwijk